Apa yang Dimaksud dengan OCR?

Sebelum mengetahui tentang OCR, terlebih dahulu penting untuk mengetahui tentang perkembangan teknol...